Navigation:  Aan de slag met PC Leden > PC Leden inrichten in zeven stappen > Stap 2: boekhouding inrichten >

Beginbalans posten invoeren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voordat u met het boekhouden kunt beginnen voert u de posten op de beginbalans in. Dit gebeurt met de optie Hoofdfuncties | Boekhouding | Invoeren van boekingen

Voor meer uitleg over deze optie zie: Boeken beginbalans.

Als u een crediteurenboekhouding voert, moet u ook de inkoopfacturen op de beginbalans plaatsen (zie Inkoopfacturen op de beginbalans ).