Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding >

Boeken inkoopfactuur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0167

 

Als u in uw boekhouding ervoor hebt gekozen om inkomende facturen te boeken (zodra de factuur ontvangen is), of met andere woorden, een crediteurenadministratie te voeren, kunt u gebruik maken van Boeken inkoopfacturen. Het grote voordeel hiervan is dat u tevens uw betalingen automatisch kunt verwerken.

De wijze van invullen is gelijk aan het Invoeren van boekingen.

 

Bij wijze van voorbeeld vullen wij een boeking in die behoort bij de aanschaf kantoorbenodigdheden.

U krijgt een leeg invoervenster:

 

clip0077

Eerst vullen wij de Datum van de boeking in (dag – maand – jaar). PC Leden kiest automatisch de systeemdatum, in dit geval 07-08-2003, maar u kunt deze wijzigen.

We kiezen nu het Boekstuknummer. Wij hebben hiervoor maximaal 10 posities. Het is onze 80e boeking dit jaar. Wij kiezen hier het boekstuknummer 80.

Bij het veld Rekening kiest PC Leden voor u het nummer 1600 Crediteuren.

Wij gaan er in dit voorbeeld van uit dat u geen btw-boekhoudingvoert, dus: dit bedrag is inclusief btw.

Vervolgens vullen we het Creditbedrag van de boeking in, in dit geval

€ 250,00. In het vak Gegevens voor facturenbestand vult u de crediteurgegevens in.

 

Als u op de knop van het veld Crediteur klikt, vindt u in ons voorbeeld een paar crediteuren bij wie we al eerder besteld hebben:

 

clip0078

Wij kiezen Kantoorboekhandel PEN.

Kantoorbenodigdheden behoren niet tot de zogeheten duurzame productiemiddelen. Wij schrijven ze niet boekhoudkundig af.

Het veld Toevoegen aan lijst met Afschrijvingen vinken we niet aan.

We vullen het Factuurnummer in dat op de factuur van de Kantoorboekhandel PEN staat: 43453AA680.

Nu gaan we het volledige bedrag tegenboeken op een of meer andere rekeningnummers. U kunt de boeking pas verwerken als de geboekte bedragen 'glad' lopen, oftewel: er moet in totaal evenveel debet als credit worden geboekt. Onder in het venster kunt u de verschillen bijhouden

 

De aangeschafte spullen bestaan uit kantoorbenodigdheden. Hiervoor is een eigen rekeningnummer: 4300 Drukwerk en kantoorbenodigdheden. Dat kiezen wij uit de lijst die we zien als we op de knop drukken in het veld Tegenrekening:

 

clip0079

In het veld Omschrijving vullen we in: Kantoorbenodigdheden.

Ten slotte boeken wij het gehele bedrag van € 250,00 debet.

Als u na het invoeren van dit bedrag op Tab drukt, verschijnt er een tweede regel, waarin u een volgende post kunt invoeren. Dat doen wij in dit voorbeeld niet.

Ons venster ziet er nu zo uit:

 

clip0080

Onderin ziet u dat de bedragen voor Credit en Debet zijn gelijkgetrokken. Er is geen verschil.

Wij bevestigen de boeking met OK.

PC Leden vraagt of de boeking moet worden verwerkt of dat wij haar nog willen wijzigen:

clip0081

U bevestigt met Ja.

 

De boeking wordt opgenomen in:

De grootboekrekeningen;
De lijst met grootboekrekeningen;
De grootboekmutaties;
De lijst met openstaande facturen;
De factuurhistorie van Kantoorboekhandel PEN.

 

Als u een btw-boekhouding voert, komt er een extra kolom btw beschikbaar. Alle bij het boeken van inkoopfacturen opgegeven btw wordt geboekt op de rekening die is opgegeven bij Boekhouding | Standaardrekeningnummers | Btw-reknr voor terug te vorderen btw.