Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding >

Invoeren van boekingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0167

 

Met de optie Invoeren van boekingen kunt u op eenvoudige wijze inkomsten en uitgaven boeken. Dat doet u in het volgende venster:

 

clip0164

 

Bij wijze van voorbeeld vullen wij de boeking in die behoort bij de aanschaf van vier volleyballen.

 

Eerst vullen wij de datum van de boeking in (dag – maand – jaar). PC Leden kiest automatisch de systeemdatum, in dit geval 07-08-2003, maar u kunt deze wijzigen.

We kiezen nu het Boekstuknummer. Wij hebben hiervoor maximaal 10 posities.

Omdat het om een contante betaling gaat (een betaling uit de Kas), is het handig om dit op de een of andere manier in het boekstuk aan te geven, bijvoorbeeld met een letter (k). Omdat het de eerste kasbetaling van het jaar is, krijgen we hier het boekstuknummer k1. Dit nummer noteren we ook op de bon.

Bij het veld Rekening kiezen wij het betreffende rekeningnummer uit de tabel, in dit geval 1000 Kas.

Vervolgens kiezen we het Debet- of Creditbedrag van de boeking, in dit geval € 200,00 Credit. Zodra u een van beide velden invult, verdwijnt het andere.

 

Nu gaan we het volledige bedrag tegenboeken op een of meer andere rekeningnummers. U kunt de boeking pas verwerken als de geboekte bedragen 'glad' lopen, oftewel: er moet in totaal evenveel debet als credit worden geboekt. Onder in het venster kunt u de verschillen bijhouden.

 

De aangeschafte volleyballen komen ten laste van de algemene kosten, dus wij kiezen 4000 Algemene kosten.

 

In het veld Omschrijving vullen wij in: vier volleyballen.

Ten slotte wordt het gehele bedrag van € 200,00 op rekeningnummer 4000 debet geboekt.

Onder in het venster kunt u zien dat er geen verschil is tussen debet en credit.

 

clip0165

 

Wij bevestigen de boeking met OK.

PC Leden vraagt of de boeking moet worden verwerkt:

clip0166

U bevestigt met Ja.

U krijgt een leeg venster Invoeren van boekingen. U verlaat dit venster met Sluiten als u geen boekingen meer wilt invoeren.

De boeking wordt opgenomen in de Lijst met grootboekrekeningen.