Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding >

Afschrijvingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0168

 

clip0083

Met Afschrijvingen biedt PC Leden aparte mogelijkheden voor het afschrijven van kapitaalgoederen die voor de vereniging zijn aangeschaft:

een optie voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van afschrijvingen;
een lijst met afschrijvingen.

 

Het venster voor afschrijvingen bevat de volgende velden:

Omschrijving: omschrijving van de af te schrijven goederen (maximaal 40 posities).
Aanschafdatum: datum van aanschaf (dag-maand-jaar); als u een afschrijving toevoegt, kiest PC Leden hiervoor automatisch de systeemdatum, maar u kunt deze wijzigen.
Aantal termijnen: aantal termijnen (jaren) waarbinnen de goederen moeten zijn afgeschreven.
Jaar eerste termijn: jaar waarbinnen de eerste afschrijving plaatsvindt.
Jaar vorige termijn: jaar waarbinnen de vorige afschrijving plaatsvond.
Rekeningnummer afschrijving: rekeningnummer waarop de afschrijvingskosten zijn geboekt. PC Leden kiest hiervoor het eerste Verlies&Winst-rekeningnummer of het laatste gebruikte nummer, maar u kunt deze wijzigen.
Tegenrekening afschrijving: balansrekening waarop de af te schrijven bedragen worden geboekt. PC Leden kiest hiervoor het eerste balans-rekeningnummer of het laatste gebruikte nummer, maar u kunt deze wijzigen.
Aanschafprijs: waarde van de goederen op het moment van aanschaf.
Restwaarde: aanschafprijs minus de afgeschreven bedragen.
Vorige termijn: bedrag dat in de vorige termijn (jaar) werd afgeschreven.
Huidige termijn: bedrag dat in deze termijn (dit jaar) wordt afgeschreven.
Totaal afgeschreven: bedrag dat tot op heden is afgeschreven.
Boekwaarde: waarde van de goederen op dit moment (aanschafprijs minus de afgeschreven bedragen).

 

Als u kiest voor het verwijderen van een afschrijfpost, moet u dit eerst bevestigen

U kiest voor Ja.

Als de post nog niet volledig is afgeschreven, krijgt u een nieuwe melding:

clip0084

Als u Ja kiest, wordt de post verwijderd.

 

Bij het invullen of wijzigen kunt u gebruik maken van de opties uit de menubalk:

Bereken huidige termijn: stelt automatisch het bedrag voor de huidige termijn vast.
Huidige termijn boeken: de huidige termijn wordt als afschrijving afgeboekt.
Boekwaarde afboeken: de volledige boekwaarde wordt als afschrijving afgeboekt.

 

Vergeet bij het toevoegen, wijzigen en verwijderen van afschrijving niet om de betreffende aanschaf- en restwaarden in het grootboek op te nemen.

 

De lijst met afschrijvingen ziet eruit als in dit voorbeeld:

clip0085

Hiermee heeft u alle informatie over de afschrijvingen in beeld.

 

U kunt op twee manieren posten op deze lijst plaatsen:

door het aanvinken van het veld Toevoegen aan lijst afschrijvingen in Boeken inkoopfacturen;
door het toevoegen van een afschrijvingspost in  Afschrijvingen toevoegen, wijzigen en verwijderen.