Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding >

Grootboekrekeningen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0169

Met Grootboekrekeningen kunt u rekeningnummers toevoegen, wijzigen, schrappen (verwijderen) en opzoeken. Dat gebeurt in het volgende venster:

clip0086

Boven dit venster ziet u, in welke volgorde de rekeningnummers worden gepresenteerd: op rekeningnummer of op omschrijving. U kunt deze (zoek)volgorde wijzigen met Rekeningnummers zoeken zie Rekeningnummers zoeken.

 

Het venster bevat de volgende velden:

Rekeningnummer - het nummer van de rekening.
Omschrijving - een korte omschrijving van het rekeningnummer (maximaal 40 posities).
Groepscode - de rekeningnummers zijn te verdelen in groep 00 t/m 99 (het eerste getal van het rekeningnummer). De Groepscode wordt gebruikt bij het afdrukken van overzichten.
De totalen van de debet en credit geboekte bedragen op dit rekeningnummer en het saldo hiervan.
Soort rekening - PC Leden gebruikt Balans- en Verlies & winst-rekeningen.
Type rekening - PC Leden onderscheidt Neutrale rekeningnummers en rekeningnummers die worden gebruikt bij Kosten en Opbrengsten.
Opslaan - sla de nieuwe gegevens op.
Herstel - verlaat het veld waarin u werkt en begin opnieuw.
Annuleren - verander niets en ga terug naar het eerste venster van Grootboekrekeningen.

 

In alle gevallen verschijnt bij rekeningnummers van het type Opbrengst een tabel met btw-codes.

 

clip0087

In de rijen vindt u de rekeningnummers. In de kolommen staan alle kenmerken en saldi.

U kunt de rekeningnummers vinden met de bladertoetsen, de schuifbalken en met de zoekfunctie.

clip0088

In de rijen vindt u de rekeningnummers. In de kolommen staan alle kenmerken en saldi.