Navigation:  Hoofdfuncties > Systeembeheer > Gebruikersbeheer >

Uitgebreide rechten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Uitgebreide rechten kunt u de toegangsrechten van de gebruikers toewijzen:

 

 

Onder het tabblad Gebruikers selecteert u de gebruiker waar u de rechten aan wilt toekennen. Aangezien de BEHEERDER de standaard gebruiker is, is het niet mogelijk om van deze gebruiker de rechten aan te passen. Selecteer in de linkerkolom de gewenste menuoptie. Klik op de pijl naar rechts om de menuoptie toe te voegen aan de toegekende rechten. Een gebruiker heeft uitsluitend toegang tot de menuopties die in de rechterkolom (Toegekende rechten) staan.

U bevestigt de (gewijzigde) gebruikersrechten met OK. Vervolgens kunt u het scherm sluiten onder het tabblad Gebruikers met de knop Sluiten

PC Leden vraagt nu of u de betreffende gebruikersnaam niet bent vergeten.

U bevestigt dit venster met Ja.