Navigation:  Ledenscherm > Opties >

Groepssamenstelling

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Groepssamenstelling kunt u willekeurige groepen binnen uw vereniging samenstellen.

Deze functie verschijnt alleen als u groepen heeft gedefinieerd (via Hoofdfuncties | Contributieberekening | Groepsbeheer)

 

Stel dat u alle gemerkte leden (voor het merken: zie Merken) in aanmerking wilt laten komen voor een korting op de contributie en dat u daarom deze leden daarom in de groep KORTING wilt indelen.

U kiest dan: Ledenscherm | Opties | Groepssamenstelling.

U begint in het volgende venster:

 

 

U selecteert eerst alle gemerkte leden in het vak Ledenselectie:

 

Als u de bladerknop aanklikt in het veld Ledenselectie, krijgt u een tabel waarin u alle mogelijke groepen leden kunt selecteren, inclusief de selecties die u zelf heeft gemaakt.

 

Selecteer met behulp van de knop de regel Alle gemerkte leden.

 

Bevestig met OK.

 

Vervolgens kiest u de groep.

Selecteer met behulp van de knop de groep Korting

Bij het vak Actie selecteert u Indelen bij de groep.

U bevestigt met OK.

 

PC Leden vraagt om een bevestiging van de gegevens.

U bevestigt met Ja.

PC Leden geeft het aantal verwerkte records weer.

U bevestigt met OK.

De gemerkte leden zijn aan de groep Korting toegevoegd.