Navigation:  Algemeen > Werken met Windows > Werken met de muis >

Cursor

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Plaats waar u tekst (cijfers, getallen, symbolen) intypt. U herkent de cursor als een knipperende verticale balk.