Navigation:  Algemeen > Werken met Windows > Werken met de muis >

Aanwijzen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij het aanwijzen beweegt u de muis zodanig dat de muisaanwijzer op een gewenste plaats op het beeldscherm (bijvoorbeeld in een veld) komt te staan.