Navigation:  Leren werken met PC Leden > Nota's aanmaken, incasso, acceptgiro's en kaskwitanties >

Donatie-acceptgiro's

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In Acceptgiro's aanmaken hebben we aangegeven hoe u acceptgiro's aanmaakt op basis van in nota's vertaalde contributieberekening.

Wilt u acceptgiro's aanmaken zonder bedrag voor het gehele ledenbestand of voor een selectie ervan, kies dan in het venster Acceptgirokaarten het veld Donatie:

 

 

De volgende velden verschijnen:

 

1.Soort ("Uw donatie aan onze vereniging …");
2.Tekst op strookje;
3.Tekst op kaart (de eerste regel).

 

Vul dan de Tekst op strookje en de Tekst op kaart regel 1 in. Regel 1 is de notaomschrijving.

In dit geval wordt voor alle leden een acceptgiro aangemaakt zonder bedrag. Het maakt hierbij niet uit of de betaalwijze op Incasso, Acceptgiro of Kaskwitantie staat.

In het notabestand wordt voor elke donatieacceptgiro een nota aangemaakt met een 0-bedrag. Zo kunt u binnenkomende betalingen op de zelfde manier verwerken als 'normale' nota's. De verwerking van donatieacceptgiro’s gaat verder zoals de verwerking van de normale acceptgiro’s.