Navigation:  Aan de slag met PC Leden > PC Leden inrichten in zeven stappen > Stap 2: boekhouding inrichten >

Kiezen voor afschrijvingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

PC Leden biedt speciale opties om goederen die op naam van de organisatie staan boekhoudkundig af te schrijven.

Met de optie Hoofdfuncties | Boekhouding | Afschrijvingen kunt u afschrijvingen invoeren en wijzigen.

Voor uitleg over dit venster zie: Afschrijvingen.