Navigation:  Aan de slag met PC Leden > PC Leden inrichten in zeven stappen > Stap 2: boekhouding inrichten >

Kiezen voor crediteurenboekhouding

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt kiezen of u gebruik gaat maken van de mogelijkheden van PC Leden om bij binnenkomst van een factuur de kosten te boeken of op het moment van betalen. Of, met andere woorden: gaat u een crediteurenboekhouding voeren of niet? Zo ja, dan gaat u gebruik maken van de optie Hoofdfuncties | Boekhouding | Boeken inkoopfacturen.

Voor een beschrijving van deze optie zie: Boeken inkoopfacturen.