Navigation:  Ledenscherm > Nota’s >

Selectieopties voor nota’s

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Selectieopties kunt u alle mogelijke groepen van nota’s selecteren, op basis van ledenselecties en notaselecties.

U krijgt het volgende venster:

 

 

Boven aan dit venster ziet u de selectie, in dit geval alle leden uit het totale ledenbestand exclusief eventuele opzeggingen.

In het vak Notaselectie kunt u selectie maken uit het totale notabestand. De procedure is gelijk aan de Ledenselectie.

 

Eerst klikt u op de bladerknop.

 

Als u hierna opnieuw op de knop klikt, krijgt u een tabel met beschikbare notaselecties:

 

 

U kiest een van de regels en u vult als dat nodig is de bijbehorende waarde(n) in. Hierna kiest u OK.

De notaselectie wordt in het venster Selectieopties voor nota’s geplaatst.

 

Met Beheer start u de functie Selectievoorwaarden | notaselecties, waarmee u de selectieoptie aan een reeks kan toevoegen.

 

In het vak Opties kunt u kiezen of u de nota’s wilt:

 

Tellen en totaliseren – de nota’s worden geteld en u krijgt een totaalbedrag van de geselecteerde nota’s;
Verwijderen – betaalde en onbetaalde nota´s worden verwijderd, tenzij u iets anders hebt opgegeven. Nota’s die gedeeltelijk zijn betaald worden niet verwijderd.

U bevestigt met OK.

U krijgt een overzicht van de totalen:

 

 

U bevestigt met OK.