Navigation:  Ledenscherm > Opties > Beheer gewijzigde records >

Alle wijzigingen als afgehandeld beschouwen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een wijziging in het ledenbestand is pas definitief als u de optie Alle wijzigingen als afgehandeld beschouwen hebt gekozen. U krijgt dan de volgende melding:

 

 

U bevestigt met Ja.