Navigation:  Aan de slag met PC Leden > PC Leden inrichten in zeven stappen >

Stap 1: basisinstellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eerst geeft u een aantal basisinstellingen aan.

 

Hiervoor kiest u Hoofdfuncties | Systeembeheer | Basisinstellingen.

 

U krijgt het volgende venster:

 

 

In dit venster 'vinkt' u aan:

 

1.Of u gebruik gaat maken van de mogelijkheden die PC Leden biedt voor het voeren van een boekhouding (zo niet, dan kunt u stap 2 overslaan);

 

2.Of uw organisatie btw-plichtig is;

 

3.Of u numerieke of alfanumerieke lidnummers gaat gebruiken. Dit is een belangrijke beslissing. Een eenmaal gemaakte keuze kunt u achteraf moeilijk ongedaan maken;

 

4.Of u gebruik wilt maken van de postcodecontrole in alle Lidkaarten. Het veld Landnaam in het Ledenscherm wordt dan automatisch gebruikt. Als de postcodecontrole is uitgezet, kunt u het veld Landnaam handmatig vullen.

 

5.Of u op de Balans en de Verlies en Winstrekening alleen in gebruik zijnde rekeningnummers wilt afdrukken. Aanvinken als u niet te lange overzichten wilt hebben.

 

Als u veel buitenlandse adressen in uw ledenbestand heeft, is het beter om de postcodecontrole voor het gehele ledenbestand uit te zetten.

Telt uw ledenbestand slechts enkele buitenlandse adressen, dan kunt u de postcodecontrole aan laten staan. Als u dan een buitenlands adres invoert, verschijnt de vraag of voor dit adres de postcodecontrole moet worden uitgezet. Bij bevestiging voert u de afwijkende postcode in. Eventuele spaties plaatst u hierbij zelf.

De controle wordt weer aangezet nadat u de gegevens heeft opgeslagen of nadat u de wijzigingen heeft geannuleerd.

LET OP: Het veld Postcode is een verplicht veld. U moet iets invullen.

 

U bevestigt de invoer in dit scherm met OK.