Navigation:  Uitleg Boekhouding > Wat u moet weten over boekhouden >

Boekhouden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Boekhouden is niets anders dan het vastleggen van financiële feiten. Bij deze feiten kan onderscheid gemaakt worden in feiten die betrekking hebben op de bezittingen en de schulden en op feiten die te maken hebben met inkomsten en uitgaven.

Feiten die te maken hebben met de bezittingen en de schulden worden verantwoord op Balansrekeningen. Feiten die betrekking hebben op de inkomsten en de uitgaven worden verantwoord op de Verlies & Winst-rekeningen.

Het belangrijkste doel van een boekhouding is het verschaffen van inzicht en overzicht, zodat u kunt zien wat er in het verleden is gebeurd. Tegelijkertijd is het dan een hulpmiddel om aan anderen verantwoording af te leggen over de financiële stromen.