Navigation:  Ledenscherm > Opties >

Collectief wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Collectief wijzigen kunt u in een keer een wijziging voor alle leden of een geselecteerde groep doorvoeren.

 

Stel dat u in een keer de betaalperiode van de volleyballers wilt omzetten van een half jaar naar een jaar.

U kiest Collectief wijzigen en u krijgt het volgende venster:

 

 

Als u de bladerknop aanklikt in het veld Ledenselectie, krijgt u een tabel waarin u alle mogelijke groepen leden kunt selecteren, inclusief de selecties die u zelf heeft gemaakt:

 

Selecteer met behulp van de knop de regel Maakt deel uit van groep.

Vul in het veld Alle leden die lid zijn van groep: (bijv) recreanten.

Bevestig met OK.

Kies uit de linkerkolom (velden) het veld Betaalperiode.

Vul in de rechterkolom de waarde in. Hier: Jaar.

Bevestig met OK.

Bevestig met Ja.

Bevestig het aantal verwerkte records met OK.

Bij alle recreanten is nu in het Ledenscherm de betaalperiode omgezet naar jaar.