Navigation:  Hoofdfuncties > Contributieberekening >

Wijze van berekening

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de optie Hoofdfuncties | Contributieberekening | Wijze van berekening krijgt u het volgende scherm te zien:

 

 

Voor het berekenen van de contributie hanteert PC Leden de volgende procedure:

1.In principe geldt het bedrag dat in het veld Contributie (in het Ledenscherm) is ingevuld als het te betalen bedrag.
2.Als dit bedrag gelijk is aan nul, dan geldt het bedrag dat behoort bij de Bedragcode; bij dit bedrag kunnen worden opgeteld de Contributies van de groepen waarvan men deel uitmaakt (aanvinken).
3.Als de bedragcode niet is ingevuld kunnen we kijken bij de Leeftijdsgebonden contributies (aanvinken); ook hierbij kunnen de Contributies van de groepen waarvan men deel uitmaakt worden opgeteld (aanvinken).

 

clip0010

 

Alle bedragen in dit venster zijn jaarbedragen.

U bevestigt de gegevens in dit venster met OK.

 

Voor meer informatie over de samenstelling van de contributie: zie Stap 4: Contributieopbouw inrichten.