Navigation:  Ledenscherm > Opties >

Opzeggingen verwijderen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een lid dat heeft opgezegd en waarbij dus het veld Opzegdatum is ingevuld, is nog niet uit het huidige bestand verwijderd. Dat doet u met Opzeggingen verwijderen.

 

Via Ledenscherm (ledenbestand)  >> menu: Opties >> Opzeggingen verwijderen

 

U krijgt het volgende venster:

 

Eerst kiest u de opzegdatum.

PC Leden kiest automatisch de systeemdatum, maar u kunt deze wijzigen.

Vervolgens vinkt u aan of u de verwijderde leden naar de historie wilt overzetten.

PC Leden heeft een veiligheid ingebouwd om te voorkomen dat leden die nog niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan (een openstaand bedrag) uit het huidige bestand worden verwijderd.

U bevestigt met OK.

PC Leden vraagt om een bevestiging:

 

 

U bevestigt met Ja en PC Leden geeft het aantal verwerkte records weer.

U sluit de procedure af met OK.

 

Tip        Als u gegevens uitwisselt met uw penningmeester of ledenadministrateur, is het beter om de opgezegde leden niet gedurende het seizoen te verwijderen.