Navigation:  Leren werken met PC Leden > Een contributieronde met acceptgirokaarten >

Stap 2: nota's aanmaken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U gaat de acceptgirokaarten nu personaliseren, dat wil zeggen u gaat deze voorzien van een bedrag en naam- en adresgegevens en eventueel een paar gegevens op het strookje. Dit doet u door het aanmaken van nota’s voor alle of een deel van de leden.

Voor het merken en selecteren van de leden: zie Selecteren en Merken.

Voor het aanmaken van nota's: zie Nota's aanmaken.