Navigation:  Leren werken met PC Leden >

Een contributieronde met acceptgirokaarten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In het volgende schema ziet u het gehele traject dat een acceptgirokaart aflegt bij een contributieronde: