Navigation:  Leren werken met PC Leden > Een contributieronde met acceptgirokaarten >

Stap 3: nota's versturen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U verstuurt de acceptgiro's aan de leden.