Navigation:  Leren werken met PC Leden > Een contributieronde met acceptgirokaarten >

Stap 6: betalingen verwerken in de administratie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U verwerkt de afschriften in de ledenadministratie. Hiermee krijgt u een overzicht van wie er wel en wie er (nog) niet betaald heeft.

Voor het verwerken van de afschriften: zie Ontvangsten invoeren met behulp van betalingskenmerk, of: Bestand met ontvangsten verwerken.