Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding > Openstaande facturen >

Incasso-betalingenbestand aanmaken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Van de openstaande facturen kunt u een Excasso-betalingenbestand aanmaken. Kies hiervoor het tabblad Excasso-betalingenbestand aanmaken.

Informeer bij uw bank naar de mogelijkheden en de te volgen procedure.

U krijgt het volgende venster:

 

PCLeden_openstaande_facturen_sepa

 

Dit tabblad bevat de volgende sneltoetsen:

 

Bladertoetsen;
Afdrukken; u kunt kiezen voor een overzicht Met vakjes, een proefpagina of Landscape (dwars); bovendien kunt u aangeven of het overzicht Op scherm moet worden getoond of met de Printer moet worden afgedrukt;
Merken – u plaatst een vinkje bij een openstaande factuur;
Merktekens verwijderen – u verwijdert alle vinkjes in een keer;
Alles merken – alle openstaande facturen worden aangevinkt;
Stoppen – verlaat het venster Openstaande facturen;

 

Het zoeken van betalingen kan op naam of datum. Het gebeurt in het volgende venster:

 

 

In het veld met waarde geeft u de (eerste) nummers of letters van de gezochte betaling op. PC Leden brengt u er vanzelf naartoe.

 

Het venster Openstaande facturen bevat verder de volgende velden:

Op scherm – hier kunt u aangeven welke posten er op het scherm verschijnen. Dit kunnen zijn Alle openstaande posten of alleen posten die behoren bij een eerder aangemaakt Bestand. In het laatste geval kunt u bij het veld Bestnr. het nummer van het bestand opgeven. Dit nummer verschijnt bij het aanmaken in de laatste kolom (Bestand);
Omschrijving – vul een omschrijving in voor deze groep betalingen;
Gewenste verwerkingsdatum – de datum die PC Leden kiest ligt een week na de systeemdatum, maar u kunt deze wijzigen (dag, maand, jaar);

 

Betalen van IBAN (maximaal 34 posities, verplicht invoeren) - – kies het IBAN vanaf welke de betaling moet worden verricht;
Verwerkingslijst afdrukken – als u dit veld aanvinkt, drukt PC Leden een Verwerkingslijst af bij het aanmaken van het betalingenbestand;
Het is een duplicaat van een eerder gemaakt bestand – soms kan de bank aan u vragen om voor de tweede keer het zelfde betalingenbestand op te sturen. Als u dit veld aanvinkt geeft u aan dat er al eerder een identiek bestand is verstuurd.
Totaal – het totaal bedrag aan openstaande facturen.

 

In de lijst aan de rechterzijde vindt u een kolom Bestand. Dit nummer wordt gevuld zodra het betalingsbestand is aangemaakt.

 

Als u alle gegevens heeft gecontroleerd en een of meer openstaande facturen heeft gemerkt voor het boeken van de betalingen, kiest u Verwerken.

PC Leden meldt eerst het aantal betalingen en het totaal:

 

 

PC Leden plaatst het bestand standaard in de map C:\Users\Public\Documents\Pcleden7.1\Transit, maar met de knop kunt u een andere map kiezen.

 

U bevestigt met OK.

PC Leden voert vervolgens een controle uit op het IBAN.

U bevestigt met Ja.

U krijgt een venster met informatie over het aantal betalingen en de omvang van het Incasso-betalingenbestand.

U bevestigt met Ja.

 

Het bestand wordt aangemaakt.

PC Leden meldt dat het bestand is aangemaakt.

U bevestigt met OK.

PC Leden maakt een verwerkingslijst (als u dat hebt opgegeven) en een opdrachtbrief betalingen aan.

PC Leden gaat ervan uit dat eerst de functie Betalingen boeken is uitgevoerd voordat u een nieuw betalingsbestand aanmaakt.

 

Het ex-casso bestand ofwel betalingsbestand van crediteuren wordt binnen SEPA een SCT (Single Credit Transfer) genoemd. Het SCT bestand heeft het formaat: pain.001.001.03 .