Navigation:  Algemeen > Installatie >

PC Leden meer dan een keer installeren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt PC Leden meer dan een keer op uw harde schijf installeren, maar niet in de zelfde doelmap.

De tweede installatie verloopt op de zelfde manier als de eerste. Bij het vastleggen van de doelmap ziet het installatieprogramma dat de standaard gekozen doelmap reeds in gebruik is. U wijzigt dus de naam van de doelmap van PCLeden7 in bijvoorbeeld PCLeden7a. Doet u dat niet, dan worden alle bestanden in de bestaande mappen geplaatst.

U vervolgt de installatie. Het installatieprogramma heeft de paden van de database en de backup-bestanden zelf aangepast aan uw nieuwe keuze (PCLeden7a).

Bij de identificatie tijdens de installatie geeft u een andere naam op zodat de snelkoppeling een andere benaming heeft zie onderstaande afbeelding: