Navigation:  Algemeen > Installatie >

PC Leden installeren in een netwerk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het installeren van PC Leden in een netwerk wordt afgeraden.

PC Leden kan niet op hetzelfde moment door meer dan één gebruiker worden bediend (met andere woorden: PC Leden is géén multi-userpakket).

PC Leden moet worden geïnstalleerd op de lokale harde schijf.

Om toch gegevens uit te wisselen heeft PC Leden een functie waarmee gewijzigde records d.m.v. een bestand kan worden uitgewisseld.

Verder zijn er tegenwoordig veel (gratis) oplossingen om bijvoorbeeld de backup op een centrale plek neer te zetten waarbij verschillende leden toch de gegevens kunnen verkrijgen:

www.dropbox.com
Onedrive
etc.