Navigation:  Algemeen >

Installatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het installatiebestand voor PC Leden is alleen te verkrijgen via een download.

De distributie van de software door diskettes, CD's en DVD's is vanaf het jaar 2013 gestopt.