Navigation:  Algemeen > Installatie >

Conversie van versie 6 naar versie 7

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Upgrade / installatie PC Leden 7

 

 

Voordat u gaat upgraden vanuit PC Leden versie 7.x dient u eerst de volgende stappen uit te voeren:

-Eventuele uitwisselingsbestanden tussen de secretaris en/of penningmeester verwerken en wijzigingen als afgehandeld beschouwen.
-Een back-up maken van het bestaande PC Leden bestand en deze bewaren op een extern medium
-Licentiegegevens bij de hand hebben van PC Leden 7 anders is installatie NIET mogelijk (Let op: de licentiegegevens van 7.x zijn gelijk voor alle versies)
-De meest recente versie van PC Leden downloaden via onze website en installeren op uw computer!

 

Hoe gaat de upgrade in zijn werk ?
De huidige PC Leden versie wordt niet verwijderd van de desktop/laptop maar blijft op de plek staan waar u deze heeft geïnstalleerd.

 

De nieuwe versie van PC Leden (vanaf 7.5) wordt nu op 2 plekken geïnstalleerd:        

-deels in de map ..\Openbare Documenten\PC Leden\(identificatie) xxxxx. Het betreft hier alle documenten zoals backups, de database en de transit documenten.
-Het andere deel, de software zelf wordt nu geïnstalleerd in C:\Programfilesx86\PC Leden\ (indentificatie) …..
 

Bij de initiële installatie van 7.5 wordt een lege database neergezet.

Door het terugzetten van een backup van de vorige in gebruik zijnde versie (6.x) , 7.0 tot 7.4.1 worden de actuele (leden)gegevens ingelezen.

 

LET OP:

Bij toekomstige updates wordt alleen de software gewijzigd op C:\Programfiles(x86)\PC Leden\…..   De documenten zoals de in gebruik zijnde database, backups, etc. blijven ongewijzigd en zijn direct te gebruiken.

 

Zie ook de uitgebreide handleiding: installatie PC Leden 7, upgrade , KNLTB