Melding: Dit is een Demo versie, afdrukken, importeren of exporteren is niet mogelijk
De licentiegegevens zijn niet correct ingegeven. Raadpleeg de licentiebrief of licentie e-mail die u ooit bij het product hebt ontvangen. Het gaat om de naam van de organisatie, de vestigingsplaats en de licentiecode (nummer). Deze dienen EXACT te worden overgenomen (kopiëren/plakken). let hierbij op punten, wel of geen spaties (ook aan het eind van de invoer) en hoofdletter gebruik.
Corrigeren van de licentiegegevens gaat als volgt:
Open PC Leden.
Klik in menu op: Hoofdfuncties -> Systeembeheer -> Diverse instellingen en kies tabblad Licentie.
Vul Naam, Plaats, Licentienummer(code) in volgens brief/e-mail.
Klik op OK.
Sluit PC Leden af.
Open PC Leden.
U kunt nu afdrukken en exporteren etc.
N.B.: U kunt uw licentie gegevens opvragen via: Opvragen licentiegegevens.
Melding: Invalid file name
Deze foutmelding betekent dat PC Leden de back-up niet kan wegschrijven.
Bij het aanmaken van nota’s maakt PC Leden namelijk altijd eerst een back-up.
Gebruikt u een extern medium waar u de back-up naar toe laat wegschrijven? Zo ja, dan heeft u dat extern medium niet aan de computer aangesloten.
Sluit het medium aan en herhaal opnieuw de stappen van het aanmaken van nota’s. Zo nee, dan lost u dit als volgt op:
Open PC Leden.
Klik in menu op: Hoofdfuncties -> Backup -> Backup aanmaken.
U zult dan dezelfde foutmelding krijgen, die klikt u weg.
In het scherm om een back-up aan te maken zal een leeg veld staan.
Hier moet u met behulp van de bladeren knop (met de drie puntjes) zoeken naar de map PCLeden7.x.x.\backup  en deze instellen/kiezen.
Maak nu een back-up.
U kunt nu weer nota’s aanmaken.
Handleiding PC Leden versie 7
PC Leden kent een volledige geïntegreerde handleiding. Drukt u als u PC Leden hebt geopend op de functie toets F1 of ga naar de Help functie. Hier vindt u op veel vragen een antwoord. Een korte versie van de handleiding kunt u ook openen via Windows Start-knop -> Alle programma’s -> PC Leden 7.x -> Manual PC leden.
Storneren automatische incasso
Elke automatische incasso kunt u binnen 8 weken zelf terugboeken. Dit heet storneren. U kunt ook de bank vragen dit voor u te doen.
Werkt PC Leden versie 7 ook op andere besturingssystemen buiten Windows om ?
Op dit moment wordt PC Leden alleen ondersteund door Windows 10 en Windows 11 (draait niet op Android, Apple of Chrome).
Waar kan ik mijn Incassant ID terugvinden ?
Uw Incassant ID kunt u o.a. terugvinden in het Incassobestand. U kunt het Incasso ID opvragen bij uw bank of opzoeken via de website SEPAtool.nl: https://www.sepatool.nl/wat-is-mijn-incassant-id.php.
U heeft hiervoor wel uw KvK-nummer nodig.
Verplicht inloggen na installatie nieuwe versie PC Leden
U kunt eerst inloggen als beheerder. Bij gebruikersnaam voert u in: BEHEERDER (het wachtwoord laat u leeg). Vervolgens verwijdert u via Hoofdfuncties -> Systeembeheer -> Gebruikersbeheer alle gebruikers behalve de BEHEERDER. U sluit PC Leden hierna af. Na starten van PC Leden zou de foutmelding verdwenen moeten zijn. Eventueel maakt u hierna via Hoofdfuncties -> Systeembeheer -> Gebruikersbeheer nieuwe gebruikers aan.
Overzetten PC Leden op een andere PC/laptop
Het proces is als volgt:

Back-up maken
Als eerste maakt u een back-up. Deze back-up kunt u per e-mail doorsturen naar de nieuwe PC/laptop of overzetten via een USB-stick .

Downloaden laatste versie PC Leden
De meest recente versie van PC Leden kan worden gedownload via onze website https://www.pcleden.nl/. Om te kunnen downloaden dient men ingelogd te zijn in Mijn PC Leden op de website. Gebruikersnaam en initieel wachtwoord zijn beide het registratienummer (tenzij u het wachtwoord heeft aangepast).

Na inloggen vindt u onder Downloads de meest recente versie van PC Leden. Deze kunt u downloaden en installeren op de nieuwe PC/laptop.

Installatie PC Leden
Bij de installatie van PC Leden voert u de naam, plaats en licentienummer in, EXACT volgens de licentiegegevens. Let bij invoer op hoofd- en kleine letters, spaties etc.

Back-up terugzetten
Na installatie dient de backup op de nieuwe pc in de map C:\gebruikers\openbaar\openbare documenten\pcleden\xxxx\backup gezet worden (waarbij xxxx staat voor hetgeen bij de installatie in het veld identificatie is ingevuld). Hierna kan de backup ingelezen worden in het programma (hoofdfuncties >> backup >> backup terugzetten) en zijn de gegevens overgezet.

Systeem vereisten
PC Leden wordt alleen ondersteund door Windows (versie Windows 7/10/11).

Verwijderen van opgezegde leden (overzetten naar het historie bestand)
Het verwijderen van opgezegde leden (overzetten naar het historie bestand) gaat als volgt:
Nadat u het betreffende lid/de betreffende leden heeft opgezegd (het veld Opzegdatum is gevuld met een datum), kunt u via Ledenscherm -> Opties -> Opzeggingen verwijderen (zorg ervoor dat het vinkje bij Overzetten naar historie aanstaat) alle leden die vóór of op een bepaalde datum zijn opgezegd in één keer overzetten naar het historie bestand. Middels het veld “Alle opzeggingen met een opzegdatum vóór of op” (standaard staat deze datum op vandaag, deze datum kunt u uiteraard wijzigen) kunt u bepalen welke leden er worden overgezet/verwijderd. Bevestigen met OK.

Stel dat u de betreffende leden op 1 augustus 2022 heeft opgezegd dan dient u het veld “Alle opzeggingen met een opzegdatum vóór of op” te vullen met 01-08-2022. De betreffende leden zijn nu overgezet naar het historie bestand, dit kunt u controleren door over te schakelen naar het historie bestand via Ledenscherm -> Bestand -> Wissel Historie/Actief. Boven aan het ledenscherm staat nu Ledenscherm (Historie).

Het overzetten naar het historie bestand is NIET mogelijk wanneer er nog nota’s open staan bij het betreffende lid (deze nota’s dienen of verwijderd of betaald of gestorneerd te worden).

Installeren nieuwe versie PC Leden
Het installeren van de nieuwe versie van PC Leden gaat als volgt:
– u maakt een back-up aan in uw oude versie van PC Leden
– u download de meest recente versie van PC Leden via Mijn PC Leden, https://www.pcleden.nl/, zie Downloads
– u installeert de nieuwe versie door het setup bestand dubbel aan te klikken (e
– aan het einde van de installatie voert u uw licentie gegevens in
Licentiecode ongeldig?
Wanneer u PC-Leden al heeft geïnstalleerd, kunt u bovenstaande licentiegegevens aanpassen via menukeuze:
Hoofdfuncties | Systeembeheer | Diverse instellingen | tabblad Licentie
– u plaatst de back-up die u heeft aangemaakt op de volgende locatie/map:
C:\Gebruikers\Openbaar\Openbare documenten\PCLeden\\backup
– u opent de nieuwe versie van PC Leden en zet de back-up terug die u net in de map “backup” heeft geplaatst (Hoofdfuncties -> Backup -> Backup terugzetten
– de installatie is nu afgerond en u beschikt weer over uw gegevens.