Met een helpdeskcontract verzekert u zich van hulp bij het gebruik van PC Leden, zoals:

7*24 uur toegang tot Mijn PC Leden en dus toegang tot :

  • Veel gestelde vragen en de antwoorden hierop
  • Vragen stellen over het gebruik van PC-Leden

Telefonische support (zie voor openingstijden onze Contact pagina):

  • Voor functionele vragen over PC Leden
  • Overnemen van de PC voor het analyseren van problemen (m.b.v. Teamviewer)

Met het helpdeskcontract verzekert u zich ook voor:

  • Gratis update(s) van uw huidige aangeschafte PC Leden versie
  • Korting bij aanschaf van nieuwe PC Leden versies

Voorwaarden voor een helpdeskcontract
Helpdeskcontract wordt aangegaan voor een periode van telkens één jaar, gerekend vanaf de aanschafdatum. Aan het einde van de contractperiode (de vervaldatum) wordt het contract onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor telkenmale één jaar, tenzij één der partijen, uiterlijk een maand voor afloop van de vervaldatum van de lopende termijn, het contract schriftelijk heeft opgezegd.
Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

U kunt een helpdeskcontract bestellen via Ondersteuning -> Bestelling helpdeskcontract

Vanaf 1 juni 2023 geen acceptgiro’s meer. Steeds minder mensen gebruiken de acceptgiro. Daarom verdwijnt het betaalmiddel per 1 juni 2023. Bedrijven die de acceptgiro nu nog gebruiken, kunnen wel een betaalinstructie sturen naar klanten. Daarin staat wat er voor een betaling nodig is.