De groepsaanduiding maakt het mogelijk uw leden onder te verdelen in één of meerdere groepen.
Aan deze groepen kan ook een (extra) contributiebedrag toegekend worden. Iemand kan lid zijn van
meerdere groepen. Het systeem telt alle verschuldigde bedragen bij elkaar op.
Zo kan ook een korting worden geintroduceerd ofwel groep met negatief bedrag.