Navigation:  Hoofdfuncties > Systeembeheer > Selectievoorwaarden > notaselecties >

Selectievoorwaarden voor nota's toevoegen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij Toevoegen van selectievoorwaarden krijgt u het volgende venster:

 

 

Als u bijvoorbeeld een selectie wilt maken van de nota's met een Basisbedrag van meer dan € 100,00 maar minder dan € 1.000,00, kiest u achtereenvolgens:

1.in het veld Velden de regel Basisbedrag;
2.in het veld Tekens de regel Is groter of gelijk aan;
3.in het veld Waarde het getal 100;
4.EN;
5.opnieuw in het veld Velden de regel Basisbedrag;
6.in het veld Tekens de regel Is kleiner dan;
7.in het veld Waarde het getal 1000;
8.OK.

 

Hierna verschijnt het veld Naam van de nieuwe selectievoorwaarde. U vult de naam in, bijvoorbeeld Basisbedrag 100-1000 en bevestigt deze met OK.

De selectievoorwaarde wordt aan de tabel toegevoegd.

 

Met Opnieuw maakt u het vak met de zojuist opgegeven voorwaarden leeg, zodat u opnieuw kunt beginnen.

 

U kunt gebruik maken van de functies EN en OF. Het verschil:

1.Met EN verkleint u de selectie. Voorbeeld: de selectie Man EN Vrouw levert geen resultaten op.
2.Met OF voegt u iets aan de selectie toe. Voorbeeld: de selectie Man OF Vrouw levert of mannen of vrouwen op.