Navigation:  Hoofdfuncties > Systeembeheer > Selectievoorwaarden > notaselecties >

Selectievoorwaarden voor nota's hernoemen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij het Hernoemen verandert u de naam in het veld Omschrijving selectievoorwaarde:

 

 

U bevestigt de invoer met OK.