Er zijn diverse mogelijkheden voor de contributieberekening.

Bedragcode

U kunt een bedragcode gebruiken voor de contributieberekening, waarbij u aan het lid een specifieke bedragcode toekent. De bedragcode bevat dan het jaarbedrag van de contributie. Bij eventuele wijziging van de contributie kunt u dit aanpassen op één centrale plaats.

Leeftijd

Het is mogelijk de contributieberekening afhankelijk te maken van de leeftijd. U dient dan wel de geboortedatum per lid aan te geven.

Groepscontributie

Bij de groepscontributieberekening kan aan elke activiteit een groep worden gekoppeld. Afhankelijk van het aantal groepen, waarvan het lid deel uitmaakt, wordt het totale jaarbedrag voor de contributie berekend. Het is tevens mogelijk een negatief bedrag toe te kennen aan een groep voor de KORTING.

 

 

Terug naar PC Leden