De kosten van het pakket zijn bescheiden. Er is bewust gekozen om PC Leden als stand-alone pakket aan te bieden. U heeft geen internetverbinding nodig om met PC Leden te kunnen werken.

U kunt PC Leden op dezelfde (Windows)PC of andere (Windows)PC meerdere malen installeren, met dezelfde licentiegegevens.
Als u voor meerdere verenigingen en/ofstichtingen ondersteuning geeft, dient U per stichting of vereniging een licentie af te
nemen.