Navigation:  Aan de slag met PC Leden > PC Leden inrichten in zeven stappen >

Stap 7: invoeren van lidgegevens of inlezen XLS bestand

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

PC Leden is nu gebruiksklaar.

U kunt nu het volgende doen:

 

In het huidige bestand lidgegevens invoeren (zie Ledenscherm):
Een ander bestand (xls-bestand) importeren (zie Importeren van een EXCEL-bestand).