Navigation:  Hoofdfuncties > Systeembeheer > Diverse instellingen >

Bondsinformatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In het venster Bondsinformatie kunt u de volgende gegevens invoeren

1.De vereniging is Bondslid
2.De Bondsnaam (bijvoorbeeld KNLTB. Altijd in hoofdletters zonder puntjes ertussen !)
3.Bondsnummer: Het lidnummer van de vereniging dat bijvoorbeeld door KNLTB wordt toegekend !)

 

Als u dit gebruikt, houdt u dan ook rekening met het gebruik van de extra velden voor uitleg zie:

 

Extra velden t.b.v. KNLTB