U heeft 27 (29) standaardvelden en 20 vrije velden tot uw beschikking om de gegevens van uw
relaties vast te leggen.
Denk hierbij aan naam, adresgegevens, telefoonnummers (vast en mobiel), email adres etc. Maar
ook of iemand hoofdbewoner dan wel medebewoner op hetzelfde adres is en op welke manier
iemand betaalt. Als de betaalwijze incasso is komen er nog 2 velden bij, namelijk BIC en Mandaat.
Ook de 20 vrije velden blijken in de praktijk ruim voldoende te zijn om voor uw vereniging of stichting
belangrijke gegevens vast te leggen.