Ik bestel PC Leden MET helpdeskcontract

U sluit hierbij tevens een helpdeskcontract af. De looptijd is 1 jaar. Deze helpdeskovereenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een 1 jaar, tenzij u het contract schriftelijk beëindigt.**

Registratienummer (indien van toepassing)

Naam organisatie*

Vestigingsplaats*

Contactpersoon*

Adres*

Postcode en plaats*

Email adres*

Telefoonnummer

IBAN*

Datum overboeking/rentedatum bank*

Doorlopende machtiging SEPA

Naam : Capgemini Nederland BV

Adres : Reykjavikplein 1

Postcode : 3543KA Plaats Utrecht

Land : Nederland Incassant ID NL94ZZZ300531720000

Reden betaling: Helpdeskcontract PC Leden

Door goedkeuring van onderstaande gegevens geeft u toestemming aan Capgemini Nederland BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Capgemini Nederland BV.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Land (Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden)

IBAN*

BIC

Plaats en datum*

* Verplicht
** Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum bij ons te zijn ontvangen

Ik ga akkoord met bovenstaande gegevens en de leveringsvoorwaarden.

Wilt u het juiste bedrag (€ 265,- incl. BTW) overmaken op IBAN: NL33RABO0393200213 t.n.v. Capgemini Nederland BV en vermeld in de omschrijving het registratienummer, anders de gegevens van de vereniging of stichting.