Aan u als ledenadministrateur of penningmeester van een vereniging of stichting de mogelijkheid om uw ledengegevens up-to-date te houden, de contributie(s) en donatie(s) te verwerken en (financiële) rapportages te overleggen.
Uw vereniging of stichting heeft op vele momenten contact met de buitenwereld. Variërend van het aanmaken van incassobestanden, het versturen van acceptgiro’s en het registreren van betalingen tot het leveren van actuele gegevens betreffende leden en donateurs. Een goed systeem wat u daarbij ondersteunt is onontbeerlijk. PC leden is zo’n systeem.