Opzeggen van het helpdeskcontract moet uiterlijk een maand voorafgaand aan de vervaldatum geschieden.

Hiervoor dient u het opzegformulier in te vullen (zie onderstaande link).

Na ontvangst hiervan ontvangt u van ons een bevestiging. Pas dan is de opzegging definitief.

Wij maken u er op attent dat u na opzegging geen gebruik meer kunt maken van de voordelen die aan het (zie) helpdeskcontract zijn verbonden!

Klik hier voor het opzegformulier.