U kunt de gegevens in uw bestanden op meerder manieren elektronisch beschikbaar stellen.

Exportbestanden
U kunt exportbestanden aanmaken voor zowel leden als nota’s in diverse formaten (ASCII, XML, XLS of CSV).

Gesplitste administratie
Uw administratie kunt u opdelen in een ledenadministratie en een financieel deel. Periodiek kunt u
dan gegevens uitwisselen tussen de ledenadministrateur en de penningmeester.

KNLTB
PC Leden is gecertificeerd voor uitwisseling van lidgegevens naar de KNLTB en vice versa. Als u bij de
inrichting van PC Leden aangeeft KNLTB lid te zijn en de overige gegevens hiervoor invult, wordt PC
Leden uitgebreid met bondspecifieke velden, zodat uitwisseling van gegevens mogelijk wordt.