PC Leden: Ledenadministratie Ledenadministratie voor uw vereniging! U kunt het ledenbestand van PC leden geheel naar eigen wens inrichten. U heeft 27 (29) standaardvelden tot uw beschikking. Daarnaast kunt u dit nog uitbreiden met 20 extra velden.

De 27 standaardvelden zijn:

Lidnummer, hoofd/medebewoner, geslacht, titulatuur, voorletters, tussenvoegsel, naam, extra naam, straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats, landnaam, telefoonnummer, mobielenummer, e-mail adres, geboortedatum, inschrijfdatum, categorie, opzegdatum, bedragcode, IBAN, betaalwijze, betaalperiode, groepsaanduiding, contributie. en indien de betaalwijze incasso is komen de velden BIC en mandaat erbij.

Groepsaanduiding

De groepsaanduiding maakt het mogelijk uw leden onder te verdelen in één of meerdere groepen (bijvoorbeeld jeugdleden, recreanten, wedstrijdleden, senioren, donateurs) Toepassing groepen:

  • Andere presentatie van ledengegevens
  • Ledenlijst op groepsniveau
  • Contributie berekenen op basis van groepen, inclusief kortingen.

 

Terug naar PC Leden