Bestandsuitwisseling

Tussen gebruikers onderling
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de computer van de secretaris en de computer van de penningmeester. Als op beide computers PC leden draait van dezelfde vereniging, dan is uitwisseling van gegevens eenvoudig. De licentiegegevens en versies van de software dienen gelijk te zijn. Zie voor een uitvoerige beschrijving de handleiding.

Met de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond)
De uitwisseling van bestanden met de KNLTB voldoet aan alle eisen. De laatste aanpassingen vanuit de KNLTB zijn verwerkt (zoals e-mail adres en mobiele telefoonnummer).

Export
Alle gegevens over leden of een selectie daarvan kunnen worden geëxporteerd in diverse formaten.

 

 

Terug naar PC Leden