Met PC leden kunt u de contributie op verschillende manieren innen.

U kunt per lid aangeven of de contributie betaald wordt via:

  • incasso (machtiging Sepa)
  • acceptgiro
  • kaskwitantie

Het is mogelijk om per lid de betaalperiode aan te geven. Standaardkeuzen: (perioden kunnen worden gewijzigd)

  • jaar
  • half jaar
  • kwartaal
  • maand

 

Contributieverrekening

De contributieverrekening verloopt in twee stappen:

  • op basis van de contributie en betaalperiode wordt het verschuldigde contributiebedrag vastgelegd in een nota. Het is mogelijk om nota’s van diverse gezinsleden samen te voegen bij de hoofdbewoner.
  • de notas kunnen vervolgens worden vertaald naar acceptgiro’s (acceptgiro-bestand), incasso-bestand (betalingsbestand) en/of kaskwitanties. Tevens wordt in deze stap de grootboekadministratie bijgewerkt als deze geactiveerd is.

Terug naar PC Leden