PC Leden bevat een eenvoudige financiële administratie. Er is een standaard rekeningschema dat u
zelf kunt uitbreiden.
De boekhouding is gekoppeld aan de contributieberekening. Als u incassobestanden aanmaakt of
betalingen inboekt dan wordt de financiële administratie automatisch bijgewerkt. Er kunnen
Grootboek, Saldibalans, Verlies & Winst en Balans overzichten worden aangemaakt. Wilt u geen
gebruik maken van de boekhouding, dan kunt u deze functionaliteit uitzetten.
Alle grootboekmutuaties kunt ook exporteren voor gebruikt in evt. andere applicaties.