Versie 7.8.6.

 • Default periode gevuld bij aanmaken nota’s
 • Import/export gewijzigde leden gewijzigd
 • Niet meer meesturen van de BIC in het Incasso bestand en geen amendement meer aanmaken indien de BIC wijzigt
 • Verjaardag lijst scherm toegevoegd
 • Bunq toegevoegd aan biccodes lijst
 • Dubbele boekingen opgelost

Versie: 7.8.5

 • Import/export ‘beheer gewijzigde leden’ gewijzigd
 • Dubbele boekingen opgelost
 • Snelheidsverbeteringen doorgevoerd
 • Afrondingsfout in ‘invoeren van boekingen’ opgelost

Versie 7.8.0.

 • Consistentie controle uitgebreid
 • Tegelijk invoeren credit/debet boekingen
 • Incassant id altijd met hoofdletters
 • Lidnummer toegevoegd aan Machtigingsformulier
 • Standaard rekeningnummers: contributie en Inschrijfgeld weer wijzigbaar
 • Postcode tabel bijgewerkt
 • 125% zoom problemen windows 7/10 opgelost
 • Opslaan wachtwoorden ge-hashed in database
 • Beginbalans/eigen vermogen wijzigbaar bij standaard rekeningnummers
 • Verwijderen meerdere opzeggingen in historie mogelijk
 • Updated database driver
 • Straatnaam 40 karakters
 • Velden leden nu configureerbaar bij voorloopscherm export nota’s

Versie 7.7.0.

De wijzigingen zijn naast technische aanpassingen onder andere:

 • Documenten opslaan naar RTF formaat werkt weer;
 • Uitwisselen gegevens (tussen 2 computers) is aangepast, o.a.
 • Groepen worden nu ook meegenomen;
 • Afdrukken notalijst toont geen dubbelen meer;
 • De query bepaling hoofdbewoner is aangepast;
 • Afwijkend adres zichtbaar op ledenkaart;

Versie 7.6.2

Boekhouding:
– tab functie werkt weer naar behoren.
– bij invoeren boekingen wordt de omschrijving van vorige regel weer overgenomen

Diverse fouten opgelost waaronder:
– Toevoegen nieuw lid
– Uitwisselen gegevensbestanden worden ook de afwijkende adressen meegenomen
– Diverse foutmeldingen opgelost

Versie 7.6.1.1

Boekhouding: Bij invoeringen boekingen wordt de omschrijvingsregel nu weer automatisch gekopieerd

Wisselen tussen historisch en actief bestand levert geen foutmelding meer op

Invoeren nieuwe leden werkt weer naar behoren

Versie 7.6

Boekhouding: het boekingenscherm is geheel vernieuwd. Vooral de leesbaarheid en het verspringen naar het volgende veld is nu duidelijk te volgen. Ook individuele regels kunt u in het scherm nog voor het opslaan/verwerken verwijderen.

Afdrukken op basis van eigen volgorde werkt nu correct (o.a. etiketten, acceptgiro).

Afdrukken leden lijst met groepen is nu correct.

Met name voor alle tennisverenigingen die gebruikmaken van de import en export functionaliteit zoals die in PC Leden is geregeld – de uitwisselingsbestanden met de KNLTB – is het volgende van belang:
– Bondslid checkbox blijft aan na een opzegging van een lid
– KNLTB import /export aangepast. Nadere uitleg:
1. Een ingevulde opzegging met een datum in de toekomt wordt NIET meer doorgegeven (mutatiecode 3) aan de KNLTB.
LET OP: Door zelf meteen aan het begin van een nieuw kalenderjaar (vóór 31 januari) een exportbestand aan te maken worden alle opzeggingen alsnog aan de KNLTB gestuurd.
2. Een ingevulde aanvangsdatum bondslidmaatschap (de aanmelddatum in veld extra 9) met een datum in de toekomst wordt NIET meer doorgegeven (mutatiecode=1) aan de KNLTB.
LET OP: Bij een eerstvolgende aanmaak van een exportbestand wordt de aanmelding alleen dan doorgegeven aan de KNLTB als de aanmelddatum ook werkelijk op vandaag of in het verleden ligt.

Versie 7.5

Postcode op Leden scherm vergroot naar 10 posities

Telefoonnummers op Leden scherm vergroot naar 15 posities

In de boekhouding bij opvoeren boekingen:
Inlezen gegevens versneld, dit is merkbaar bij opvoeren van elke regel.
Scherm groter gemaakt zodat er meer records kunnen worden ingevoerd.
Bij wijzigen van Debet bedrag naar Credit of andersom blijven alle opgevoerde records staan. Ze verhuizen alleen van kolom.

Voordat een backup wordt uitgevoerd wordt er eerst gecontroleerd of de backup ook een geldige backup is,

Inlezen van xml met gewijzigde records werkt nu zonder conversie fouten.

Versie 7.4.1
Bij het aanmaken van de incasso zijn maximaal 17 posities voor de omschrijving toegestaan.

Bij het invoeren van boekingen zijn maximaal 30 posities voor de omschrijving toegestaan (Boekhouding, nu zijn grootboekmutaties weer zichtbaar)

Bij een selectie van “leeg” of is “niet leeg” wordt een veld met “alleen spaties” nu als een “leeg veld” behandeld.

Bij export naar de KNLTB blijft de mutatiecode 1 als er nog geen bondsnummer aanwezig is.
Bij export naar de KNLTB is de speelsterkte nu verplicht.
Extra controle op velden in machtiging bij opslaan van gewijzigd lid.

KNLTB->Controle op aanwezigheid bondsnummer en niet meer op lidnummer.
Hierdoor worden de verschillen tussen de PC leden database en de geregistreerde gegevens bij de KNLTB aanzienlijk verminderd.

Het inlezen van MT940.swi bestanden (voor betalingen met acceptgiro’s en aanwezig betalingskenmerk) is verbeterd.