Navigation:  Veel gestelde vragen >

PC Leden server versie ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De applicatie versie PC Leden betreft geen server versie.

 

PC Leden kan als stand-alone versie worden geinstalleerd.

 

Meerdere gebruikers die hetzelfde bestand wijzigen is dus niet mogelijk.

 

U kunt wel tegelijkertijd (secretaris en/of penningmeester) in PC Leden werken op de stand-alone omgeving en de gegevens naderhand uitwisselen/synchroniseren.