Navigation:  Ledenscherm > Afdrukken > Afdrukken lijsten... >

Leden selecteren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor alle overzichten die u met PC Leden aanmaakt geldt, dat zij betrekking hebben op een bepaalde groep van leden. Bij iedere afdrukfunctie zit dus een mogelijkheid om die groep te selecteren: de Ledenselectie. Deze functie wordt één keer, op deze plaats, uitgelegd.

De Ledenselectie vindt u altijd in een vak van een venster:

 

Met de knop krijgt u  een venster waarin u een selectievoorwaarde kunt vaststellen.

Met een tweede knop opent u de lijst met beschikbare selecties:

 

 

Bij een aantal selecties dient u in aparte velden waarden op te geven.

Een gemaakte selectie bevestigt u met OK.

 

U kunt zelf uw eigen selectievoorwaarden definiëren. Dat doet u met Systeembeheer | Selectievoorwaarden  ledenselecties.

U kunt deze functie ook oproepen via Beheer.