Navigation:  Ledenscherm > Help >

Help inhoudsopgave

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de inhoudsopgave vindt u alle titels van de hoofdstukken onder elkaar.

U vindt instellingen voor het afdrukken en de kleur- en letterweergave van de helpvensters, en een 'kladblok' voor het maken van aantekeningen. Het voert te ver om alles hier toe te lichten. Probeert u de opties rustig uit als u dat wilt.

Een groen onderlijnde naam is een jump. Als u erop klikt, springt u naar een andere passage waar u meer informatie over dit onderwerp vindt.

Als u op een woord of een begrip met een onderbroken lijn eronder klikt, vindt u meer informatie over dat woord.